Pierwsza Inauguracyjna Sesja nowo wybranej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski na kadencję 2018-2023 dnia 19 listopada 2018 r.