II zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dnia 7 grudnia 2018 r