III zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dnia 28 grudnia 2018 r.