IV zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dnia 10 stycznia 2019 r.