V zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. Cz. 2