IX Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 25 lipca 2019 r.