VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 28 marca 2019 r.