X Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 26 sierpnia 2019 r.