XII Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 17 października 2019 r. Cz. 2