XIV Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbytej w dniu 28 listopada 2019 r. Cz.2