XV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbytej w dniu 17 grudnia 2019 r.