XVI Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dniu 30 grudnia 2019 r.